محاسبه و طراحی

متخصصان ما با ترکیب دانش کسب شده در حوزه پلیمرها، تریبولوژی و مهندسی، راه حل‌های نوآورانه برای کاربرد موثر پلاستیک مهندسی در صنایع مختلف و حوزه‌های تولیدی صنعتی را ارائه می‌دهند.

آنها برای اجرای موفقیت آمیز سفارش‌های شما، محاسبات لازم را انجام داده و مواد مطلوب را برای انجام بهره برداری تحت شرایط معین و در تجهیزات مشخص کاری انتخاب می‌کنند. هدف اصلی چنین محاسباتی، مدل سازی رفتار پلیمرها تحت تاثیر نیروهای خارجی است که به ما اجازه انتخاب صحیح ابعاد و تحمل قطعات تولید شده را می‌دهد.

برای رسیدن به حداکثر بازدهی و بهره‌وری در تولید، شکل مطلوب قطعه انتخاب و توصیه‌های کارشناسی در خصوص تکنولوژی مطابق با الزامات فرآیند تولید ارائه می‌شود.

علاوه بر این، به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش مزایا، تغییرات در محاسبات و نقشه‌ها امکان پذیر است.

شما همیشه از شرکت "خانه بازرگانی پلاستماس گروپ" در مورد انتخاب مواد و کاربرد پلیمرهای ضد اصطکاک پیشرفته ZEDEX مشاوره عالی و سایر اطلاعات ساختاری از تجزیه و تحلیل دقیق تا تکمیل مسائل را دریافت می‌نمایید.

Похожие статьи: