انتخاب مناسب مواد، یکی از مهمترین ملاحظات تولید و یا تعمیرات واحدها و مکانیسم‌های تجهیزات با کاربردهای مختلف است.

"خانه بازرگانی پلاستماس گروپ" برای جلوگیری از عواقب منفی ناشی از اشتباهات احتمالی، استفاده از مشاوره رایگان متخصصین فنی ما را هنگام انتخاب مواد توصیه می‌کند.

متخصصان ما به کمک برنامه تخصصی با محاسبه بارها و مقاومت شیمیایی، مواد مطلوب برای شما را با ضخامت مورد نیاز انتخاب کرده و طراحی دقیق را انجام می‌دهند.

در صورت بروز مشکل در انتخاب پلیمر، مسئله خود را برای ما طرح کرده و یا نقشه طرح را ارسال کنید، ما مواد مطلوب را جهت استفاده برای سال‌های متمادی انتخاب می‌کنیم.

دریافت مشاوره از متخصص

شرکت "خانه بازرگانی پلاستماس گروپ" آماده است تا با اولین مراجعه شما، لیست گسترده‌ای از جداول اطلاعات و نمودارهای به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌های تجربی در تست‌های سیستماتیک انجام شده را به موازات فرآیند تولید به شما ارائه دهد.

  • جدول مقایسه خواص مواد.
  • جدول مقایسه نسبی خواص مواد ما با مواد استاندارد.
  • نمودار محدودیت‌های دما.
  • جداول مقاومت در برابر مواد شیمیایی، اشعه و اثرات مکانیکی.
  • نمودارهای مختلف، نشان دهنده مقادیر به دست آمده در نتیجه آزمایشات است.
  • نمونه‌هایی از کاربردهای مشابه مواد در شرکت‌های موجود.

به تعویق نیاندازید، همین امروز کار مکانیسم‌های خود را بهبود بخشید!

مسئله فنی خود را تکمیل و به آدرس ایمیل ما info@zedex.ru ارسال کنید. متخصصان ما بر اساس مسئله شما، مواد مناسب برای کار طبق مسئله شما را از طیف متنوعی از پلاستیک‌های مهندسی دارای تکنولوژی بالا و نسل جدید انتخاب می‌کنند.

Похожие статьи: