در 15 دسامبر سال 2018، انجمن جوانان منطقه ای جوانان نوآوری و کارآفرینی در شرکت "TD Plastmass Group" در مجلس دولت منطقه مسکو برگزار شد.

این انجمن توسط فرماندار منطقه مسکو Andrei Vorobyov و وزیر امور خارجه منطقه مسکو ایرینا Plescheva بازدید شده است.

در چارچوب جلسه بین Andrey Vorobyov و مدیر توسعه TD Plastmass Group دیمیتری Loshadkin، مسائل در حال حاضر از کمک های متقابل دو جانبه مورد بحث قرار گرفت، و برنامه ها برای اجرای برنامه توسعه منطقه مسکو تا سال 2010 مشخص شد.

آندری وروبایوف خاطرنشان ساخت که توسعه منطقه بدون همکاری نزدیک بین دولت و شرکت های روسی امکان پذیر نیست، اما در این راستا کار بسیار زیادی باید انجام شود.

IMG_3248п

Похожие статьи: