بیش از 200 دانشمند روسی و متخصصان خارجی در بیش از دوازده سال در چارچوب کنفرانس سالانه در سن پترزبورگ در کنفرانس دانشمندان جوان تحت عنوان "مسائل معاصر علم پلیمرها" گرد هم جع می‌شوند. توجه آنها به مهمترین مسائل علمی پلیمریزاسیون متمرکز شده است. امسال موضوع مورد بررسی سنتز و مطالعه پلیمرهای هوشمند، طراحی کامپوزیت‌های پلیمری، تولید کامپوزیت‌های مبتنی بر پلیمرهای گرمانرم، مطالعه بیوپلیمرها و پلیمرهای پزشکی بود.

مهندس برجسته آقای آلکسی بایباکوف با مقاله‌ای به زبان انگلیسی تحت عنوان «Study parametric oscillations ships shafting with new composite stern-tube bearings» "مرکز نوآوری پلاستماس گروپ" را معرفی کرد. طبق نتایج این کنفرانس بر اساس گزارشی که بصورت مشترک توسط مهندس تکنولوژیست از شرکت "گازپروم معدن آستاراخان" آقای آلکسی خالیاوکین و پژوهشگر ارشد علمی، آقای دکتر دمیتری لوشادکین و مدیر کل "خانه بازرگانی پلاستماس گروپ" آقای یوری ایوانوییچ گرِبِ انجام شد، مقاله‌ای را در مجموعه فعالیت‌های علمی منتشر کردند.

بایباکوف در سخنرانی خود به شرکت کنندگان حاضر در رویداد علمی، نتایج حاصل از آزمایش مواد ضد اصطکاک جدید مورد استفاده در یاتاقان لوله‌های استرن بر اساس کامپوزیت‌های مولکولی را ارائه کرد، نتیجه بدست آمده با تمام موارد و الزامات مربوط به قطعات ارائه شده تطابق داشت.

این کنفرانس توسط وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون روسیه با مشارکت آژانس فدرال سازمان‌های علمی، و همچنین با پشتیبانی گروه شیمی و علم مواد آکادمی علوم روسیه برگزار گردید.

 

 Байбаков    IMG-20171116-WA0009   

 IMG-20171116-WA0012     IMG-20171116-WA0010          

 IMG-20171116-WA0011