"خانه بازرگانی پلاستماس گروپ" پخش مطالب مفید در صفحات نشریات چاپی را ادامه می‌دهد. در شماره ماه اکتبر مقاله ما قابل دسترسی است. موضوع متن منتشره: ZEDEX به عنوان یک ابزار برای مدیریت هزینه‌ها جهت تعمیر و نوسازی قطعات مکانیزم‌ها و ماشین‌ها است. این انتخاب تصادفی نیست.

وضعیت اقتصادی کنونی در فدراسیون روسیه تولیدکنندگان را به ضرورت مرتب بهینه سازی هزینه‌ها برای خرید مواد تولیدی و مواد کمکی با در نظر گرفتن قدرت خرید مصرف کنندگان مجبور می‌کند. پیچیدگی این کار به دلیل وجود مشکلات خارجی تجربه شده توسط فدراسیون روسیه با توجه به تحریم‌های اقتصادی بوده که منجر به افزایش قیمت‌ها برای تأمین مواد و قطعات یدکی از تولید کنندگان خارج از کشور شده است. این وضعیت قادر است تا با کمک به پیشرفت تکنولوژی فعال با جایگزینی مواد مشابه داخلی به جای مواد غیر قابل دسترس یا گران قیمت تا حدی و یا بصورت کامل به ویژه در حوزه مواد ضد اصطکاک کمک کند.

راه حل‌های موثر برای کمک به صنعت روسیه برای غلبه بر دوره گذار طراحی شده‌اند و در عین حال، منابع توسعه ساختارهای موجود را افزایش می‌دهند. پلاستیک مهندسی ZEDEX (ZX) تولید شده در شرکت ما، ترکیبی از آخرین تکنولوژی‌ها و تأثیرات تولید مقرون به صرفه است.

در شماره نوامبر این مجله، ما درباره روکش کاری و انتخاب مواد مقاوم در برابر سایش صحبت خواهیم کرد و نحوه دستیابی به نسبت قیمت - کیفیت در بازار مواد روکش را مورد صحبت قرار خواهیم داد.

Фото для сайта_1