در شرکت پویا و در حال پیشرفت ما، فرصت‌های جدید شغلی به صورت دوره‌ای باز می‌شوند. پذیرش نامزدها پس از مصاحبه نهایی با مدیر عامل شرکت، به صورت رقابتی انجام می‌شود.

شرکت "TD Plastmass Group" امکان رشد شغلی به کارکنان را داده و شرایط کاری راحت و ایمنی را ایجاد می‌کند تا در آن کارکنان بتوانند بهترین توانایی‌های خود را در فضای کار تیمی، احترام متقابل و حمایت همکاران تحقق بخشند.

vacancies-fa2

تمام اقدامات مجموعه با هدف افزایش سودآوری، ثبات مالی، عملکرد موثر شرکت و حفظ وجهه خودش در سطح بالایی جهت‌گیری شده است. این شرکت به نوبه خود، از افزایش رفاه اجتماعی کارکنان خود حمایت می‌کند.

اگر می‌خواهید در یک شرکت با ثبات کار کنید و از آینده مطمئن باشید، رزومه خود را به آدرس الکترونیک زیر ارسال کنید: iran@zedex.ru